Derfor er nye Oslo Spektrum bra for byen

Plan- og bygningsetaten har vendt tommelen opp for nye Oslo Spektrum. Nye Oslo Spektrum er bra for byen av mange årsaker. Plan- og bygningsetaten anbefaler byrådet og bystyret i Oslo å si ja til planene for nye Oslo Spektrum. Avdelingsdirektør Andreas Vaa Bermann i PBE mener den estetiske kvaliteten på prosjektet er høy, og peker […]

Flere arbeidsplasser og bedre byliv

Planene for nye Oslo Spektrum vil gi flere arbeidsplasser og bidra til en levende by med mer aktivitet i sentrum. På oppdrag for Stiftelsen NOVA Spektrum har Samfunnsøkonomisk Analyse utarbeidet en rapport som beskriver de lokaløkonomiske virkningene av arrangementene i Oslo Spektrum. Rapporten konkluderer med at Oslo Spektrum er en viktig motor for nærings- og […]

Spektrumkvarteret gir Oslo et nytt løft

Om kort tid skal politikerne i Oslo ta stilling til oppgraderingen av Oslo Spektrum og det nye Spektrumkvarteret. Oslo er en av de raskest voksende hovedstedene i Europa. Politikernes oppgave er å sørge for at det skjer på en grønn og inkluderende måte, samtidig som de griper mulighetene som ligger i veksten. Det gjør de […]

Pappaen til Oslo Spektrum vil ferdigstille Spektrumkvarteret

Ingen kjenner Oslo Spektrum bedre enn arkitekt Lars Haukeland i LPO arkitekter. Han er arkitekten bak hele byens storstue. Nå står han på nytt i spissen for Oslo Spektrum. Sammen med Stiftelsen Norges Varemesse planlegger han å ferdigstille bygget i tråd med den opprinnelige visjonen.  Det vil innebære med en ekstra scene med plass til […]

Vi som elsker Grønland

I mer enn tretti år har Grønland og Vaterland vært Oslo og Norges viktigste arena for konserter, konferanser og kulturopplevelser. Fra å være et ikke-sted, en del av byen som bare ble besøkt av de lokalt beboende har Grønland utviklet seg til å bli Oslos mest spennende bydel, et nasjonalt referansepunkt som vi kan være […]

Vant billetter til A-ha-konsert

Nylig ble Line Rolén Lunde trukket ut som vinneren av to billetter til en valgfri konsertopplevelse, og hun var ikke i tvil om hva som til nå har vært hennes største opplevelse i Spektrum.

Et miljøvennlig bygg

Stiftelsen Norges Varemesse har vært en langsiktig stedsutvikler i Oslo og Lillestrøm i hundre år.