Arkitektur, estetikk og utsmykking

Oslo Spektrum er en spesiell bygning; preget av 360.000 unike teglstein; en stein for hver innbygger i byen da bygget ble påbegynt.

Vi er stolte av å ha fått samarbeide med nylig avdøde Guttorm Guttormsgård, den samme kunstneren som utsmykket Spektrum da bygget ble påbegynt for over tretti år siden, og som heldigvis fikk oppleve at hans mesterverk endelig skulle fullføres slik det var tenkt. 

Fasadene skal tilpasses Spektrums helt unike karakter gjennom materialbruk, struktur og farger. Overgangen mellom nybyggets teglfasade og eksisterende bygg skal være sømløs. Vi vil benytte restlageret av tegl fra den gang bygget var nytt, samt gjenbruke utvalgte kunstneriske partier innvendig eller utvendig.  

Fasadene under teglbåndet, på «gateplan», skal ha en mest mulig åpen utforming med utstrakt bruk av glass, for å gi innsyn og bidra til levende byliv.  Det skal oppleves som inkluderende, trygt og spennende å bevege eller oppholde seg i og rundt Spektrumkvartalet. Høyhuset skal i hovedsak utformes i glass og skape kontrast til den lavere teglbasen. Vi vet at mange har etterlyst mer fargerike fasader på byens bygninger, og det er vårt mål å bidra til nettopp dette.