Bra for miljøet – bra for bylivet

Akkurat nå er ingenting er viktigere enn å finne løsninger på klimakrisen. Som stiftelse har vi et evighetsperspektiv på alle våre aktiviteter. Derfor stiller vi strenge krav til oss selv når vi planlegger å bygge nytt. 

Et miljøvennlig bygg
Vi er stolte av å samarbeide med Asplan Viak som har bidratt til å utvikle et ambisiøst kvalitetsprogram for miljø og energi. I nye Oslo Spektrum skal miljøhensyn gis like stor vekt som funksjonelle, tekniske, estetiske og økonomiske hensyn.

Kontordelen skal bygges for å kunne oppnå status som «BREEAM excellent». BREEAM er Europas ledende miljøsertifiseringsverktøy og et effektivt verktøy for å inkludere bærekraftig tenkning i alle ledd av byggeprosjektet. En sertifisering innebærer dokumentert miljøprestasjon i kategorier som energi, transport, materialer, avfall, økologi, forurensning mv.  At vi arbeider for å få det ferdige bygget sertifisert som «excellent» innebærer at vi la klima- og miljøhensyn legge sterke føringer for alle ledd i prosessen. Vi tror Oslofolk vil være stolte av at nettopp dette bygget vil vise vei mot en mer bærekraftig framtid.

Norges travleste knutepunkt
Med mer enn 150.000 passeringer hver dag er Oslo S Norges travleste knutepunkt. Her møtes tog, bane, buss og trikk – et steinkast unna Oslo Spektrum og nye Oslo Spektrum.

Som europeisk miljøhovedstad 2019 er Oslo allerede en internasjonal foregangsby i kampen mot klimaendringene. De største fotavtrykkene setter vi gjennom måten vi bor, jobber og reiser på. Ved å samle de viktigste møteplassene ved de største kollektivknutepunktene bidrar vi til bilfritt byliv, med bedre luftkvalitet og mindre klimautslipp.

Nye Oslo Spektrum vil bli et slikt møtested. Tett på øvrige kulturattraksjoner, restauranter og overnattingssteder vil vi bidra til byliv som knytter byen tettere sammen – gjennom et åpnet byrom som forener øst og vest.

191.000 nye fotgjengere
I Oslo har det de siste årene vært sterkt fokus på redusert privatbilisme og politikerne har lyktes i å redusere byens klimagassutslipp. Dessuten opplever lokalbefolkningen rundt bykjernen bedre luftkvalitet som konsekvens av mindre lokale utslipp.

Spektrumkvarteret/Nye Oslo Spektrum vil styrke Oslo som internasjonal destinasjon. I følge beregninger gjort av Menon vil det nye Spektrumkvarteret fylle 191.000 overnattingsdøgn ved byens hoteller og skape 700 nye arbeidsplasser.

Det sier seg selv at vi ikke kan transportere 191.000 nye overnattingsgjester i drosje. Derfor kommer vi ikke til å legge til rette for bilisme. Tvert imot må alle våre gjester bruke beina til å gå eller trå.  Dessuten skal vi utnytte at Oslo Spektrum ligger like ved landets største kollektivknutepunkt

Ved å legge til rette for gange, sykkel og kollektivtransport blir det også mer liv på Grønland og Vaterland. Når bybildet fylles med besøkende fra inn- og utland vil de samme gjestene oppholde seg, handle og spise i nærheten av det nye spektrumkvarteret. Dermed vil lokale restauranter og butikker oppleve økt pågang. Og bybildet rundt Vaterland vil bli mer variert og sammensatt enn det er i dag.