Et miljøvennlig bygg

Stiftelsen Norges Varemesse har vært en langsiktig stedsutvikler i Oslo og Lillestrøm i hundre år.

Som stiftelse har vi et evighetsperspektiv på alle våre aktiviteter. Akkurat nå er ingenting viktigere enn å finne løsninger på klimakrisen. Derfor ønsker vi å stille strenge krav til oss selv når vi planlegger å bygge nytt.  Vi er stolte av å samarbeide med Asplan Viak som har bidratt til å utvikle et ambisiøst kvalitetsprogram for miljø og energi. I det nye Spektrumkvarteret skal miljøhensyn gis like stor vekt som funksjonelle, tekniske, estetiske og økonomiske hensyn. 

Kontordelen skal bygges for å kunne oppnå status som «BREEAM excellent». BREEAM er Europas ledende miljøsertifiseringsverktøy og et effektivt verktøy for å inkludere bærekraftig tenkning i alle ledd av byggeprosjektet. En sertifisering innebærer dokumentert miljøprestasjon i kategorier som energi, transport, materialer, avfall, økologi, forurensning mv.  At vi arbeider for å få det ferdige bygget sertifisert som «excellent» innebærer at vi la klima- og miljøhensyn legge sterke føringer for alle ledd i prosessen. Vi tror Oslofolk vil være stolte av at nettopp dette bygget vil vise vei mot en mer bærekraftig framtid.