Spektrumkvarteret: Samfunnshus og møteplass

Oslo Spektrum har en helt spesiell plass i byen og i hjertene til folk i Oslo.

Når Stiftelsen Norges Varemesse nå planlegger en ny scene med plass til 3000 publikummere er ingenting viktigere enn å vise respekt for Spektrum sin historie samtidig som vi skaper en levende møteplass mellom Øst og Vest. 

Oslo Spektrum har huset mange av de største og viktigste musikk- og kulturbegivenhetene i Norge de siste tretti årene. Det er lett å glemme at den nå ikoniske byhallen står på det som den gang var en sliten parkeringsplass midt i sentrum. Realiseringen av «byhallen» Oslo Spektrum innebar den gang et viktig løft for en del av byen som altfor lenge var blitt neglisjert.  

Nå trenger Grønland og Vaterland et nytt løft hvor fotgjengere, syklister og trafikanter ønskes velkommen til å ta «vår» del av byen i bruk. Vi tror Oslo Spektrum nok en gang kan bli en viktig drivkraft i for å gi byen et løft – denne gangen ved å fullføre kommunens og arkitektenes opprinnelige visjon om en scene på «baksiden» av Spektrum, altså den delen som vender ut mot Oslo Plaza.    

En slik scene med plass til tre tusen publikummere på konsert, kulturarrangementer og konferanser i vil skape liv og aktivitet i et område som altfor lenge har vært overlatt til bilen. Området ligger i dag som en «mur» som deler byen i to, vår ambisjon er å invitere folk til å sykle, spasere eller reise kollektivt og skape en viktig møteplass mellom øst og vest.  

En slik møteplass vil ikke bare ha verdi, den vil også skape verdier. Nøkterne anslag fra analysebyrået Menon tilsier at bare konferanseaktivitetene i det nye bygget vil skape om lag 700 nye arbeidsplasser i Oslo. I tillegg kommer alle de positive ringvirkningene av å posisjonere Oslo enda tydeligere som en internasjonalt attraktiv by for musikk-, kultur- og næringsliv.