Derfor er nye Oslo Spektrum bra for byen

Plan- og bygningsetaten har vendt tommelen opp for nye Oslo Spektrum. Nye Oslo Spektrum er bra for byen av mange årsaker.

Plan- og bygningsetaten anbefaler byrådet og bystyret i Oslo å si ja til planene for nye Oslo Spektrum. Avdelingsdirektør Andreas Vaa Bermann i PBE mener den estetiske kvaliteten på prosjektet er høy, og peker også på at beliggenheten i umiddelbar nærhet til byens desidert største kollektivknutepunkt gjør at stedet egner seg for høy utnyttelse.

Nye Oslo Spektrum består av et tilbygg til dagens Oslo Spektrum. Tilbygget gir plass til en ny kongress- og kulturarena og om lag 1 000 kontorarbeidsplasser i umiddelbar nærhet til tog, buss og bane.

Bra for Oslo og hele hovedstadsregionen

Planene for nye Oslo Spektrum innebærer et stort løft for både Oslo og hovedstadsregionen som helhet:

  • Gjennom etableringen av en ny kongress- og kulturarena legger man til rette for at Norge og verden kan møtes i Oslo i forbindelse med større kongresser, konferanser og andre arrangement. Dette legger grunnlaget for flere lønnsomme arbeidsplasser og økte inntekter til både byen og fellesskapet. Med nye Oslo Spektrum vil Norge få den råeste møteplassen for næringsliv, kulturliv og organisasjonsliv i Norden.

  • Gjennom et levende bygulv i tilknytning nye Oslo Spektrum skaper man et nytt og innbyggervennlig område med aktivitet fra morgen til kveld. Transformasjonen innebærer et stort områdeløft i nærområdet til resten av herlighetene som hovedstaden har å by på.

  • Nye Oslo Spektrum vil gi et tryggere byrom og skape nødvendig byreparasjon i området rundt Oslo S og Vaterland.

  • Gjennom et nytt kontorbygg i umiddelbar nærhet til tog, buss og bane legger man grunnlaget for flere klimavennlige arbeidsplasser som er tilgjengelig uten behov for bruk av bil.

  • Oslo Spektrum skal fortsatt være hele Norges storstue og bidra til gode konsert,- kultur,- og underholdningsopplevelser. Dagens sal beholdes samtidig som man gjennom nye Oslo Spektrum utvider arrangementskapasiteten ytterligere.

Ta gjerne kontakt med oss

Nye Oslo Spektrum er et prosjekt i regi av Stiftelsen NOVA Spektrum. Ta gjerne kontakt med oss ved innspill, spørsmål eller ønske om ytterligere informasjon om planene.

Du finner kontaktskjema lett tilgjengelig her.