Flere arbeidsplasser og bedre byliv

Planene for nye Oslo Spektrum vil gi flere arbeidsplasser og bidra til en levende by med mer aktivitet i sentrum.

P√• oppdrag for Stiftelsen NOVA Spektrum har Samfunns√łkonomisk Analyse utarbeidet en rapport som beskriver de lokal√łkonomiske virkningene av arrangementene i Oslo Spektrum. Rapporten konkluderer med at Oslo Spektrum er en viktig motor for n√¶rings- og samfunnsutviklingen i hovedstadsregionen, og at summen av alle tilreisende og bes√łkende til de ulike arrangementene p√• Spektrum er med p√• √• skape flere arbeidsplasser og √łkt verdiskaping i n√¶romr√•det:

  • Det skapes over 400 fulltids√•rsverk av aktiviteten i Oslo Spektrum.
  • Den samlede verdiskapingen er p√• n√¶rmere 400 millioner kroner per √•r.
  • De lokale ringvirkningene av aktiviteten i Oslo Spektrum kommer et stort utvalg ulike bransjer og n√¶ringer til gode.

Mange av arbeidsplassene som oppstår gjennom ringvirkningseffektene Oslo Spektrum bidrar til, befinner seg i handels,- overnattings,- og serveringsbransjen. Dette er arbeidsintensive bransjer som gir jobb til mange, og som også er en viktig inngangsport til arbeidslivet for personer uten lang formalutdanning Рmen med stort talent for service og positive kundeopplevelser.

Oslo Spektrum skaper store nærings- og samfunnsmessige ringvirkninger lokalt og for hovedstadsregionen som helhet.

Nye Oslo Spektrum gir st√łrre ringvirkninger

Gjennom nye Oslo Spektrum gj√łr man det mulig √• skape og legge til rette for enda flere m√łteplasser i Oslo. Ved √• tiltrekke seg flere store kongresser, konferanser og arrangement som i dag havner i utlandet i mangel p√• egnede fasiliteter i Norge, vil Oslo i enda st√łrre grad kunne bli et sted der Norge og verden m√łtes. Dette gir grunnlag for en betydelig √łkning i de samlede ringvirkningseffektene utover de som skapes i dag gjennom aktiviteten til Oslo Spektrum.

Flere tilreisende og bes√łkende til Oslo og hovedstadsregionen legger grunnlaget for flere l√łnnsomme arbeidsplasser og √łkte inntekter for b√•de byen og fellesskapet. I tillegg vil det inneb√¶re et stort l√łft for hele kultur- og opplevelsesn√¶ringen ved at publikumsgrunnlaget for museer og attraksjoner √łker betydelig. Dette gj√łr ogs√• at VisitOSLO sier tydelig ja til planene for nye Oslo Spektrum.

Nye Oslo Spektrum gj√łr det mulig √• tiltrekke seg flere store kongresser, konferanser og arrangement til Norge og Oslo.

Levende by

Oslo Spektrum befinner seg umiddelbar n√¶rhet til Norges st√łrste kollektivknutepunkt. Samtidig er det per i dag lite byliv i omr√•det. Gjennom nye Oslo Spektrum legges grunnlaget for en levende by med aktivitet fra morgen til kveld i omr√•det i og rundt Spektrum. Et bygulv med kafeer, serveringssteder og annen aktivitet bidrar til dette. I tillegg kommer all aktivitet som skapes gjennom arrangementene og aktiviteten som foreg√•r i den nye kongress- og kulturarenaen.

Gjennom nye Oslo Spektrum gj√łr vi ogs√• den delen hovedstaden der Oslo Spektrum befinner seg, til et attraktivt og sv√¶rt innbyggervennlig omr√•de.

Nye Oslo Spektrum vil bidra til at Oslo blir en levende by med mer aktivitet i sentrum.