Byrådet sier ja til planene for nye Oslo Spektrum

Byrådet sier i dag (2.mars) ja til planene om å etablere en ny kultur- og kongressarena i tilknytning dagens Oslo Spektrum. Prosjektet danner grunnlag for at Oslo kan bli en ledende kongress- og konferanseby i Norden med de store positive ringvirkningene dette vil gi for hele hovedstadsregionen.

Stiftelsen NOVA Spektrum er svært fornøyd med at byrådet nå anbefaler Bystyret i Oslo å si ja til planene for nye Oslo Spektrum. Dette er et prosjekt stiftelsen har jobbet med over tid, og der man i fjor høst fikk tommelen opp fra Plan- og bygningsetaten for et omforent planforslag som innebærer:  

  • En ny kongress- og kulturarena med kapasitet til inntil 3 000 personer.

  • Et levende bygulv med utadrettet virksomhet i form av kafeer og andre servicetilbud fra morgen til kveld.

  • Et kontorbygg med over 1 000 arbeidsplasser plassert i umiddelbar tilknytning til Norges største kollektivknutepunkt.

Planene innebærer samtidig at dagens Oslo Spektrum skal bestå og leve side om side med det nye tilbygget som etableres til erstatning for dagens tilbygg på arenaen.

Nye Oslo Spektrum er et tilbygg til dagens Oslo Spektrum, og Oslo Spektrum skal bestå.

Nordens råeste møteplass for næringsliv, kultur- og organisasjonsliv

Administrerende direktør i Stiftelsen NOVA Spektrum Gunn Helen Hagen ser frem til den videre behandlingen av planene for nye Oslo Spektrum i byutviklingsutvalget og bystyret:

– Vi opplever at våre ambisjoner for nye Oslo Spektrum er i tråd med politikernes ønsker om å skape flere lønnsomme arbeidsplasser og økte inntekter til både byen og fellesskapet. Gjennom etableringen av den nye kongress- og kulturarenaen setter vi Oslo i stand til å bli en av de mest attraktive byene for internasjonale kongresser og møteplasser i Europa. Dette vil ha store positive nærings- og samfunnsmessige ringvirkninger for en samlet hovedstadsregion, sier Hagen.

Hagen sier de opplever stor støtte for prosjektet blant representantene for opplevelsesnæringen i Oslo, og tror også det finnes mange positive vekselvirkninger mellom nye Oslo Spektrum og de mange og spennende kunst- og kulturinstitusjonene i hovedstaden.

Nye Oslo Spektrum vil gi positive ringvirkninger for hele hovedstadsregionen.

Skaper levende bysentrum rundt Oslo Spektrum

Hagen er også tydelig på at planene innebærer et betydelig områdeløft og legger grunnlaget for levende bysentrum med økt aktivitet i den delen av byen som Oslo Spektrum er en del av:

– Vi ønsker å legge til rette for at området rundt Oslo Spektrum blir et levende bysentrum der folk i enda større grad vil tilbringe tid sammen og skape gode opplevelser i fellesskap. Planene våre innebærer et bygulv som vil bidra til et stort områdeløft, og som gjør at også denne delen av byen fremstår som et trygt og attraktivt byrom. Målet er å løfte hovedstaden ytterligere både som destinasjon og bosted, og at byen videreutvikles i takt med den positive utviklingen vi har sett i andre deler av hovedstaden som har fått et løft de siste årene, sier Hagen.

Bærekraftige kontorarbeidsplasser

Planene for nye Oslo Spektrum inkluderer et kontorbygg med over 1000 arbeidsplasser. Det nye bygget ligger lett tilgjengelig i umiddelbar nærhet til både tog, bane og buss, og gjør bruk av bil unødvendig. Kontorbygget er en svært viktig del av finansieringen av den nye kongress- og kulturarenaen, og representerer således en viktig del av de samlede planene for å få på plass hovedstadens nye møteplass for kongresser og konferanser av både nasjonalt og internasjonalt format. 

Nye Oslo Spektrum består av en ny kongress- og kulturarena, et levende bygulv og et kontorbygg med over 1000 arbeidsplasser.