Vi vil høre fra deg

Stiftelsen NOVA Spektrum er opptatt av å utvikle Spektrumkvarteret/nye Oslo Spektrum til en levende møteplass for fremtiden. Derfor vil vi gjerne snakke med enkeltmennesker, organisasjoner, bedrifter eller foreninger som har innspill, forslag eller ideer til hvordan vi kan utvikle prosjektet på en best mulig måte!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

GUNN HELEN HAGEN
ADMINISTRERENDE DIREKTØR
Stiftelsen NOVA Spektrum