Spektrumkvarteret gir Oslo et nytt løft

Om kort tid skal politikerne i Oslo ta stilling til oppgraderingen av Oslo Spektrum og det nye Spektrumkvarteret.

Oslo er en av de raskest voksende hovedstedene i Europa. Politikernes oppgave er å sørge for at det skjer på en grønn og inkluderende måte, samtidig som de griper mulighetene som ligger i veksten. Det gjør de aller best når de har store visjoner.

 

Visjonære politikere skapte Spektrum

Politikk er å ville, som Olof Palme sa. Historien om Oslo Spektrum er et godt eksempel på det. I 1990, før Spektrum ble bygget, bestod området av en parkeringsplass, et stort veikryss og en bensinstasjon. Området trengte en oppgradering, og byens politikere var visjonære og handlekraftige. De forstod at en stor byhall ville gi liv til området, samtidig som hovedstaden ble et mer attraktivt reisemål. Nærheten til sentralbanestasjonen og hotellene i sentrum gjorde beliggenheten ideell. Oslo Spektrum ble bygget av Oslo kommune, og byen fikk en ny innendørsarena for konserter, idrett og store messer.

Coldplay, Bruce Springsteen, Ariana Grande og mange andre verdensstjerner har stått på scenen. I 2019 var det 369 000 besøkende i Spektrum. Mange av disse bodde på hotell, handlet i butikkene og besøkte restaurantene i byen. Satsingen på Spektrum har vært en suksess, både for kulturen, næringslivet og byen. Stiftelsen NOVA Spektrum er takknemlig for politikernes vilje til å satse, og for at vi får forvalte eiendommen på vegne av byens befolkning.

Et nytt løft for byens kulturtilbud

Oslo har i dag gode forutsetninger for å ta en større del av den internasjonale reiselivsveksten. Vi kan bli vertskap for flere store kongresser, og det er mulig med mer kultur og underholdning. For å lykkes er det viktig at kommunen også denne gangen er med på satsingen.

Spektrum kan igjen bli driveren for et nytt løft for Oslo. Nå ønsker vi å utvide Spektrum og åpne området for byen og befolkningen. Det originale «Spektrum» skal bestå, men vi ønsker flere scener , møteplasser og et kongressenter av internasjonalt format. I dag er Norge klart minst i Norden på internasjonale konferanser. Inspirert av Madison Square Garden i New York ønsker vi å bygge en blackbox-sal med plass til nærmere 3000 mennesker. Dette gir Oslo muligheten til å huse en kategori av konserter og arrangementer byen i dag ikke kan ta mot, fordi alternativene er mindre scener på rundt 1000 tilskuere eller større scener på rundt 10000-12000.I de to nederste etasjene skal det være kafeer og restauranter. Området rundt får en oppgradering, og skal binde øst og vest sammen.

 

Skaper nye arbeidsplasser

I tillegg ønsker vi at det nye tilbygget skal romme inntil 1000 kontorplasser. Både nytt og eksisterende næringsliv i Oslo trenger lokaler, og ingenting er bedre enn at de får det nært trafikknutepunktet på Oslo S. Kvartalet trenger også liv når det ikke er arrangementer i Spektrum. Det får det når det huser mange arbeidsplasser.

Dagens aktivitet i Oslo Spektrum gir store ringvirkninger. Det er imidlertid potensial for mer. Ifølge beregninger gjort av Menon vil det nye Spektrumkvarteret gi 191 000 hotellovernattinger årlig og skape 700 nye arbeidsplasser. I tillegg kommer ringvirkningene for restaurantene og butikkene i sentrum-øst. Våre planer er i tråd med ønsket om fortetting innenfra og ved byens trafikknutepunkt.

Bygget skal ha de beste klima- og bærekraftsstandarder i en internasjonal målestokk.

 

Prosjektet har tatt hensyn til innspill

Høyden på kontordelen av bygget er redusert sammenlignet med det opprinnelige forslaget. Plan- og bygningsetaten mener at forslaget, slik det nå er, gir en god sammenheng med øvrige høyhus i området. De fremstår som selvstendige, men med likeverdige volumer. Plaza forblir det høyeste enkeltbygget i området. Bekymringer omkring vindforholdene er gjennomgått i en ny samlet vindanalyse som viser at det ikke vil være vesentlig forskjell mellom dagens situasjon og utbyggingsalternativene.

Plan- og bygningsetaten mener også den reduksjonen som er gjort av høyden på bygget ivaretar hensynet til den historiske byen i bakkant. Riksantikvaren har heller ingen innsigelse til prosjektet.

Sier politikerne ja til prosjektet, gir de Oslo enda et løft.