Bystyrets ja til nye Oslo Spektrum: En gavepakke for hele hovedstadsregionen

[Oslo, 19.april 2023] Et bredt flertall i Oslo bystyre sa i dag ja til planene for nye Oslo Spektrum. Vedtaket innebærer grønt lys for etableringen av en helt ny kongress- og kulturarena som vil gjøre hovedstaden til et naturlig førstevalg for store internasjonale møteplasser. I tillegg etableres det over 1 000 kontorarbeidsplasser med Oslos beste beliggenhet […]

Flere arbeidsplasser og bedre byliv

Planene for nye Oslo Spektrum vil gi flere arbeidsplasser og bidra til en levende by med mer aktivitet i sentrum. På oppdrag for Stiftelsen NOVA Spektrum har Samfunnsøkonomisk Analyse utarbeidet en rapport som beskriver de lokaløkonomiske virkningene av arrangementene i Oslo Spektrum. Rapporten konkluderer med at Oslo Spektrum er en viktig motor for nærings- og […]

Spektrumkvarteret gir Oslo et nytt løft

Om kort tid skal politikerne i Oslo ta stilling til oppgraderingen av Oslo Spektrum og det nye Spektrumkvarteret. Oslo er en av de raskest voksende hovedstedene i Europa. Politikernes oppgave er å sørge for at det skjer på en grønn og inkluderende måte, samtidig som de griper mulighetene som ligger i veksten. Det gjør de […]

På vei mot Spektrumkvarteret

Vi er glade for at Plan og bygningsetaten nå stiller seg positive til planene om å gi byen en ny scene med plass til konsert, kultur og konferanse. Dette ble klart 2.juni, etter at etaten gjorde sin innstilling tilgjengelig på sine nettsider.

Flere uforglemmelige øyeblikk!

Vi lover å bygge en ny scene som byen ikke har i dag. I det nye Spektrumkvarteret blir det plass til nye opplevelser for tre tusen bankende hjerter, midt i sentrum.

Spektrumkvarteret

Oslo Spektrum har samlet Oslo-folk og tilreisende om uforglemmelige arrangementer i snart tretti år.