Spektrumkvarteret

Oslo Spektrum har samlet Oslo-folk og tilreisende om uforglemmelige arrangementer i snart tretti år.

Oslo Spektrum er ett av Oslos mest markante landemerker, en bygning ulik alle andre, en bygning som huser verdifulle minner og assosiasjoner for alle som noen gang har satt sin fot innenfor dørene. For det var først da Oslo Spektrum sto ferdig i 1990 at Oslo kunne huse internasjonale stjerner for innendørs konserter hele året.

Med kapasitet til over 10.000 deltagere representerte byggingen av Spektrum et stort steg for Oslo som kulturby og som hovedstad. Endelig fikk Oslo – og Norge – en konsertarena av internasjonalt format, endelig kunne byen ønske verdenskjente artister velkommen til Oslo.

De neste årene planlegger stiftelsen å bygge en helt ny konsert- og konferansearena med plass til tre tusen deltagere i tilknytning til Oslo Spektrum. Det er dette prosjektet vi kaller «Spektrumkvarteret». Les videre, så blir du bedre kjent med planene våre og historien om Oslo Spektrum.

Foto: Kim Erlandsen

Vi kan ikke vente – derfor pusser vi opp Spektrum allerede nå

Oslo kommune bygget byhallen, men ønsket etter hvert ikke å drifte bygningen. Stiftelsen Norges Varemesse kom på banen og overtok i bygget i 2006. Stiftelsens mål er å skape gode møteplasser – snakk om å passe som hånd i hanske med Oslos kanskje viktigste møteplass!

I Stiftelsen NOVA Spektrum vet vi hva Spektrum betyr for Oslos befolkning. Vi forvalter bygningen på vegne av de som bor i byen, men Spektrum er noe vi eier sammen. Det nye Spektrumkvarteret er et stort byggeprosjekt og det tar lang tid å få tillatelse til å sette i gang.

Mens vi venter på å få lov til å bygge det nye Spektrumkvarteret pusser vi like godt opp den originale «storstua» med en 600 kvadratmeter stor foaje, flere serveringssteder og 1500 ekstra plasser. Med økt kapasitet vil det bli mulig å tiltrekke seg enda flere store stjerner. Dessuten ønsker vi at flere skal få mulighet til å delta i de mest populære arrangementene. Når vi nå pusser opp Spektrum styrker vi samtidig Oslo som internasjonal musikk- og kulturscene.

Mer enn en arena – grønt byliv på østkanten

Før Oslo Spektrum ble bygget var området en eneste stor parkeringsplass med stort veikryss, bensinstasjon og pølsebod. Området rundt Vaterland-Grønland hadde lenge blitt vanskjøttet og trengte desperat å bli fylt av liv og positiv aktivitet. Byens politikere innså dette og vedtok en ambisiøs plan om en storstilt byhall som møteplass for hele byen midt i Oslo sentrum. Byens takknemmelighet går ut til de visjonære politikerne som våget å satse på en del av byen «ingen» hadde tro på.

Men tretti år er lang tid. Nå trenger området rundt Grønland og Vaterland ett nytt løft. I Stiftelsen NOVA Spektrum tror vi at Oslo Spektrum nok en gang kan ta rollen som katalysator for grønt og urbant byliv – og som bindeledd mellom øst og vest.

Kulturscene som gir nytt liv på Vaterland

Vi ønsker å utvikle Spektrumkvarteret på en måte som bygger opp under visjonene om grønt og bilfritt byliv. Derfor legger vi til rette for gående, syklende og kollektivreisende. Vi ønsker å gi byen en ny scene som i tillegg til storstua i spektrum kan skape uforglemmelige minner og øyeblikk både på og utenfor scenen. Vi tror det er mulig å gjøre Sonia Henies plass og vaterlandsparken til positive byrom som folk søker seg til. Vårt viktigste bidrag vil være å fylle de første etasjene i Spektrumkvarteret med positive aktiviteter som er tilgjengelige for alle.

I Stiftelsen NOVA Spektrum ønsker vi å være en god nabo. Derfor vil vi lytte til forslag fra byens befolkning, næringsliv og politikere når vi nå planlegger neste kapittel. Spektrum er mer enn en scene. Spektrum er en viktig del av Oslo, med kraft til å skape nytt liv på Vaterland og bygge bru mellom østkant og vestkant.