—  Oslo trenger flere kulturopplevelser!

Den internasjonale interessen for Oslo har aldri vært større  og turistene flokker til hovedstaden som aldri før.

På kort tid har  Oslo  tatt spranget fra en nokså anonym småby til en pulserende storby med variert og spennende by- og kulturliv.  Christian Lunde, administrerende direktør i  VisitOSLO, er ikke i tvil om hva som har skjedd:

—  Oslo kan by på spennende arkitektur, grønt byliv, levende bydeler og et rikt kulturliv som for bare få år siden var utenkelig. Dermed er byen vår blitt attraktiv for helt nye grupper. Ved å bygge videre på sine urbane kvaliteter, sitt særpreg og rike kulturtilbud vil Oslo oppleve at en stadig større del av verden og Norge kommer på besøk, sier Lunde.

Foto: VisitOSLO/Didrick Stenersen

 

Viktig for sysselsetting

Oslo, som for bare få år siden var en bortgjemt provinsby, opplever nå å være en internasjonal «hotspot» med rosende omtale i globale medier. Byen strutter av selvtillit og Stor-Oslo registrerte i 2017 over 2,5 millioner overnattingsdøgn fra utenlandske turister. Medregnet innenlands besøkende har regionen over 7 millioner overnattinger hvert år. På kort tid har reiseliv blitt en viktig sysselsetter og verdiskaper i hovedstaden.

— De tilreisende skaper tusenvis av nye arbeidsplasser i byens besøksnæring, spesielt innenfor hotell- og restaurantbransjen. Derfor er det så viktig å satse på gode møteplasser. Disse bidrar til å gi byen vår liv, og er med på å skape gode opplevelser som også kommer Oslo-folk til gode, sier Lunde.

 

Spektrumkvarteret gir byen internasjonal appell

Nå etterlyser-sjefen flere scener som kan svare på behovene til gjester fra inn- og utland, og også behovene til Oslos egne innbyggere.

—  Oslo trenger flere scener av internasjonalt format. Vi vet at våre besøkende og byens befolkning tiltrekkes av musikk- og kulturopplevelser. Dessuten vil Spektrumkvarteret styrke Oslo som destinasjon for internasjonale konferanser og andre arrangementer som i dag ikke legges til byen, sier Lunde.

Oslo Spektrum er en av byens viktigste møteplasser og har huset noen av de mest legendariske konsertene Oslo har sett. Når stiftelsen som eier Oslo Spektrum nå planlegger å videreutvikle Spektrumkvarteret med nye scener og kapasitet til tre tusen tilhørere kommer det i tillegg til eksisterende kapasitet på om lag ti tusen deltagere. Prosjektet skal berike byen for de som bor her, samtidig som flere internasjonale arrangementer legges til Oslo.

Foto: Kim Erlandsen

 

Spektrumkvarteret er verdifullt for Oslo

Det nye Spektrumkvarteret er beregnet til å alene tilføre 191 000 overnattingsdøgn i Oslo, noe som vil skape om lag 700 nye arbeidsplasser i byen vår. Turistsesongen er dessuten sesongvariert, med en opphopning om sommeren og mindre pågang om vinteren. Dermed er det en ekstra bonus at Spektrumkvarteret vil fylles året rundt.

—  Oslo trenger mer helårsturisme. Det nye Spektrumkvarteret vil bidra til å skape liv i byen året rundt,  fastslår Lunde.

 

Miljøvennlig transport

I det nye Spektrumkvarteret er alt tilrettelagt for miljøvennlig transport. Med mer enn 150 000 passeringer hver dag er Oslo S Norges travleste knutepunkt. Her møtes tog, flytog, bane, buss og trikk – et steinkast unna Oslo Spektrum og det nye Spektrumkvarteret. Derfor legger vi til rette for at våre gjester skal komme til fots eller med sykkel.

— Mange gjester ønsker å oppleve byen sammen med Oslo-folk og de vil reise miljøvennlig. Da er det viktig at fremtidens destinasjoner legges til trafikknutepunkter og bidrar til å skape godt byliv der folk ferdes, sier Lunde.

Foto: Leif-Harald Ruud

 

Kulturbygg som endrer byen

Med fengende nye landemerker som Operahuset, Astrup Fearnley Museet og  Barcode endres Oslos fasade, samtidig som byen holder fast ved sin forfriskende nærhet til naturen som få andre hovedsteder kan matche. Snart står de nye landemerkene til Munch- og Nasjonalmuseet klare og vil forsterke inntrykket av et Oslo med tydelig særpreg med metropolkvaliteter.

— Trenden er at de nye tilreisende søker de samme kvalitetene som fastboende: Godt og variert byliv, mat, kultur og unike opplevelser. Vi ser at kulturbygg ikke bare endrer Oslo, men også opplevelsen av Oslo, avslutter Lunde.