På vei mot Spektrumkvarteret

Vi er glade for at Plan og bygningsetaten nå stiller seg positive til planene om å gi byen en ny scene med plass til konsert, kultur og konferanse. Dette ble klart 2.juni, etter at etaten gjorde sin innstilling tilgjengelig på sine nettsider.

Vi er glade for at Plan og bygningsetaten nå stiller seg positive til planene om å gi byen en ny scene med plass til konsert, kultur og konferanse. Dette ble klart 2. juni, etter at etaten gjorde sin innstilling tilgjengelig på sine nettsider.

Etaten har denne uken innstilt på at det nye Spektrumkvarteret skal bygges og stiller seg i all hovedsak positiv til byens nye møteplass. I Stiftelsen Norges Varemesse har vi opplevd et meget godt samarbeid med kommunen og tror etatens folk virkelig ønsker å bidra til en ny scene midt i byen. Samtidig har også vi gjort store tilpasninger underveis for å imøtekomme kommunens krav knyttet til prosjektet.  Blant annet har etaten fått gjennomslag for et slankere og mer tilbaketrukket høyhus, noe som resulterer i et lavere volum, men samtidig en bedret estetikk. 

Kontorarbeidsplasser betaler for kulturen

Spektrumkvarteret vil innebære at det bygges en ny scene i tilknytning til Oslo Spektrum og som vil vende ut mot Sonja Henies plass. Målet er å skape en møteplass for alle ved Norges travleste knutepunkt. Scenen vil ha plass til 3000 publikummere for konsert, kultur og konferanse. 

De enorme kostnadene knyttet til å bygge et kulturbygg med kapasitet til tre tusen publikummere midt i byen er bakgrunnen for at stiftelsen Norges Varemesse må finansiere prosjektet ved å bygge kontorarbeidsplasser i høyden. De øverste etasjene med kontorarbeidsplasser skal altså finansiere kulturbygget i de første etasjene. 

Kommunen har innstilt på at Spektrumkvarteret realiseres i en høyde på 90 meter. Stiftelsen Norges Varemesse har hele tiden fremholdt at de er avhengige av 116,4 meter for å kunne betjene kostnadene ved å bygge en ny scene.  

Grunnen til at høyde er så viktig i akkurat dette prosjektet er at kulturdelen av bygget, møteplassen med rom for tre tusen publikummere, er et gedigent underskuddsprosjekt. Dermed er vi avhengig av hver eneste etasje for å kunne realisere den nye scenen.

Optimistisk i forkant av politisk behandling

Selv om man bare er uenige om syv etasjer er det allerede klart at prosjektet ikke kan bli realisert med den høyden som nå er foreslått. Gjeldsbelastningen vil simpelthen bli for stor til at scenen lar seg drifte.  

Stiftelsen Norges Varemesse ser frem til høringsrunden som nå vil gå over sommeren. Deretter venter videre dialog med kommune og beslutningstagere. Til sist blir det opp til politikerne å ta stilling til om de ønsker seg den nye scenen ved å justere litt på høyden.

Vi har ikke kommersielle målsettinger, men ønsker å bidra til å skape fine opplevelser og gode møter mellom mennesker. Vårt mål er å bringe folk sammen. Derfor håper vi på å komme frem til en løsning som gjør det mulig for oss å gi byen en ny møteplass. 

Vi tolker dagens innstilling fra Plan og bygningsetaten som positiv og et viktig skritt i riktig retning. Nå gleder vi oss til åpen høring og håper på fortsatt støtte fra folk, næringsliv og politikere som vil gi byen en ny møteplass i hjertet av byen.