Bystyrets ja til nye Oslo Spektrum: En gavepakke for hele hovedstadsregionen

[Oslo, 19.april 2023] Et bredt flertall i Oslo bystyre sa i dag ja til planene for nye Oslo Spektrum. Vedtaket innebærer grønt lys for etableringen av en helt ny kongress- og kulturarena som vil gjøre hovedstaden til et naturlig førstevalg for store internasjonale møteplasser. I tillegg etableres det over 1 000 kontorarbeidsplasser med Oslos beste beliggenhet […]

Byrådet sier ja til planene for nye Oslo Spektrum

Byrådet sier i dag (2.mars) ja til planene om å etablere en ny kultur- og kongressarena i tilknytning dagens Oslo Spektrum. Prosjektet danner grunnlag for at Oslo kan bli en ledende kongress- og konferanseby i Norden med de store positive ringvirkningene dette vil gi for hele hovedstadsregionen. Stiftelsen NOVA Spektrum er svært fornøyd med at […]

Spektrumkvarteret gir Oslo et nytt løft

Om kort tid skal politikerne i Oslo ta stilling til oppgraderingen av Oslo Spektrum og det nye Spektrumkvarteret. Oslo er en av de raskest voksende hovedstedene i Europa. Politikernes oppgave er å sørge for at det skjer på en grønn og inkluderende måte, samtidig som de griper mulighetene som ligger i veksten. Det gjør de […]

Bra for miljøet – bra for bylivet

Akkurat nå er ingenting er viktigere enn å finne løsninger på klimakrisen. Som stiftelse har vi et evighetsperspektiv på alle våre aktiviteter. Derfor stiller vi strenge krav til oss selv når vi planlegger å bygge nytt.