Gode møteplasser i snart 100 år

Norges Varemesse har vært vertskap for Norges største messesuksesser gjennom nesten 100 år.

40 av dem på Sjølyst. I de første 50 år, spilte Norges Varemesse en stor rolle i utviklingen og presentasjonen av norsk næringsliv, både i Norge og i utlandet.

I en tid da landet ble oversvømmet av utenlandske varer, var formålet å vise frem hva norsk næringsliv hadde å by på. I 1920 åpnet Kong Haakon den første riksmessen på Akershus festning. Med 53.000 besøkende ga det mersmak! Riksmessen ambulerte deretter årlig mellom Oslo, Trondheim, Bergen og Stavanger, før den etter hvert endte opp permanent på Sjølyst der også Thor Heyerdahls sivbåt RA kom innom for full restaurasjon.

I 2002 flyttet Norges Varemesse til Lillestrøm og til et nyoppført messe- og kongressanlegg på 59.000 kvadratmeter. I 2006 ble kjøpet av Oslo Spektrum gjennomført, et anlegg som i tillegg til konserter også er arena for messer, konferanser og kongresser.

– Vårt oppdrag er å skape gode møteplasser. Derfor er vi en annerledes stedutvikler som ikke eksisterer for egen del, men har som oppdrag å være en katalysator for annen aktivitet. At det nye Spektrumkvarteret skal skape positive ringvirkninger for lokalbefolkning og lokalt næringsliv er en del av vårt DNA, avslutter Hagen.

Sammen med nærings- kultur- og organisasjonsliv gleder vi oss nå til å skape enda flere verdifulle møteplasser i og for Oslo!