En ny møteplass mellom øst og vest

Vi vet at mange er spent på hvordan det kommer til å se ut. Du er velkommen til å ta en titt. Send oss gjerne dine tilbakemeldinger og kommentarer.

Velkommen til Spektrumkvarteret

Åpne og inviterende fasader med bedre plass til fotgjengere legger til rette for trygt og positivt byliv. Vi planlegger å bygge en helt ny og universelt utformet inngang til T-banen.

Med innsiden på utsiden

Sonia Henies plass pusses opp og forbipasserende inviteres «inn» i bygget gjennom åpne og inviterende fasader. Det som skjer på innsiden av bygget vises frem og skaper interaksjon mellom de som er på inn- og utsiden av bygget.

Det gode bylivet i Oslo

Vårt oppdrag er å skape møteplasser. Derfor vil vi at flere folk skal gå eller sykle mellom øst og vest. Når bygget står klart tror vi at Sonia Henies plass vil fungere som ei bru mellom Grønland og sentrum. Dermed får flere ta del i det gode bylivet i indre Oslo øst.

Vi vil ha flere konserter, flere opplevelser sammen og nye møteplasser. Derfor planlegger Stiftelsen Norges Varemesse å gi byen en ny scene med plass til 3000 publikummere. Samtidig planlegger vi å ruste opp den slitte baksiden av Oslo Spektrum: Vi vil rydde plass for fotgjengere, syklister og kollektivreisende slik at flere vil være med å skape det gode bylivet på Grønland og Vaterland.